Kurmi Politician

Ravi Verma

26 August 1960   Lakhimpur Kheri, UP

MP of Rajya Sabha from Samajwadi Part for Uttar Pradesh since 26 November 2014. Representing Lakhimpur Kheri district, Uttar Pradesh. Born on August 26, 1960 at Lakhimpur Kheri District.